Navigace: Farnost Hovorany > O nás > Hovorany

Hovorany

Základna s budovou fary č.p. 249

Kostel sv. Jana Křtitele (24.6.)

byl vysvěcen dne  6. 8. 1725

biskupem Volfgangem - kardinálem ze Štrasburku

 • Farní adorační den je každoročně 14.08.

  LIDÉ VE FARNOSTI
 • Farář: P. Jiří Janoušek

 • Kostelníci:
  • Josef Vykydal
  • Josef Škoda
    
 • Varhaníci:
  • Marek Horáček
  • Pavel Ševela
  • Jiřina Maradová
    
 • Katechetky:
  • Jana Grmolcová  
  • Marie Ivičičová (ZŠ Hovorany)
  • Adéla Kuchařová (ZŠ Čejč)
    
 • Akolité:
  • Josef Grmolec
  • Vladimír Stoklas
  • Jiří Ivičič
  • Josef Škoda
    
 • Členové ekonomické rady:
  • Ing. Josef Grmolec
  • Vítek Kučera
  • Ing. Jaroslav Klíma
  • Mgr. Aleš Kučera
  • Pavel Vachůt
    
 • Květinářky:
  • Jana Grmolcová
  • Jana Ševelová
    
 • Farní knihovníci
  • Vladimír Stoklas
  • Ing. Pavel Vrtílek
    
 • Kronikářka
  • Marie Pavlová
    
 • Pastorační rada
  • Marek Horáček
  • Marie Ivičičová
  • Vendula Ševelová
  • Josef Škoda
  • Marie Pavlová
  • František Latík
  • Josef Vykydal
  • Veronika Prantlová
  • Ludmila Esterková
  • Ingrid Řičicová
  • Radka Prusková
  • Hana Slabá
  • Jana Chvátalová
  • Dana Koutná
    
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky