Úvodní stránka

 

Milé sestry, milí bratři,

 

jak už víte, po dosažení 75 let věku jsem zaslal

papeži Františkovi svou abdikaci a prosím vás,

abyste jeho rozhodování o budoucnosti

brněnského biskupského stolce provázeli

svými modlitbami.

Pokud se chcete modlit společně,

můžete použít  modlitbu uvedenou níže.

 

Váš biskup Vojtěch

 

 

Modlitba za nového biskupa:

 

Bože, Dobrý pastýři,

 

svěřujeme ti jmenování nového brněnského

diecézního biskupa a prosíme:

veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto

volbu odpovědnost.

Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým

a věrným služebníkem a bude usilovat o to, co se ti líbí

a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

S církevním schválením Biskupství brněnského čj. Ep/701/21 ze dne 8. 9. 2021

 

 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky