Navigace: Farnost Hovorany > Bohoslužby

Bohoslužby

 

          Římskokatolická farnost

                    HOVORANY

                       P. Jiří Janoušek, farář                                      

                                                                                         tel.: 518 375 221

hovorany@dieceze.cz                                              2023                                                 mob.: 737 588 867

 Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Pondělí:                 Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Neděle:                  Slavnost Těla a Krve Páně

 

Mše svaté:

neděle 4. 6.

(Slavnost

Nejsvětější

Trojice)

Hovorany

 7:30

- za živé a + farníky

    Čejč

 9:00

- za dvoje + rodiče, celou živou a + rodinu, Jarmilu Neduchalovou a za duše v očistci

  Terezín

 9:00

- za + Věru Valentovu, manžela, zetě, dvoje rodiče a za celou živou a + rodinu

Hovorany

10:30

- za Žofii Ivičičovou, manžela, dceru, dva zetě a za živou a + rodinu                                     1. sv. přijímání

pondělí 5. 6.

(9. týden v mezidobí)

Hovorany

15:00

Pohřeb Anežky Ševelové

Hovorany

18:00

- za + Jana Štoksu, rodiče a za duše v očistci

úterý 6. 6.

 

 

Volný den

středa 7. 6.

    Čejč

18:00

- na poděkování za 50 let společného života

čtvrtek 8. 6.

 

 

 

pátek 9. 6.

Hovorany

18:00

- za Marii a Petra Škápíkovi, syna a za duše v očistci

sobota 10. 6.

Hovorany

 7:00

úmysl mše sv. nebyl zatím stanoven – možno doplnit

neděle 11. 6.

(Slavnost

Těla a Krve

Páně)

 

  ---

 

    Čejč

 8:30

- za dvoje + rodiče, Jana Neduchala, manželku a za duše v očistci

  Terezín

 8:30

- za + rodinu Hrnčířovu a Hasíkovu

Hovorany

10:00

- za živé a + farníky              Eucharistický průvod obcí

 

  • Minulou neděli se na Charitu vybralo: Hovorany 17.500,-; Čejč 4.800,-; Terezín 2.000,-.
  • V tomto týdnu budu navštěvovat nemocné.
  • V pátek v 19:00 bude další příprava na svátost Biřmování.
  • Příští neděli bude Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Mše sv. bude pouze v 10:00 před farou. Ranní mše sv. nebude! Mše sv. ve filiálních kostelích bude již v 8:30.
  • Prosíme rodiče, aby vypravili své děti, na Slavnost Těla a Krve Páně, jako „družičky“. Kdo máte květiny vhodné pro družičky, tak je také doneste.
  • Společně se Spolkem Lidový dům plánujeme pouť rodin na Pustevny. Tato pouť bude v sobotu 1. 7. – je třeba se přihlásit, a to v sakristii.
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky