Navigace: Farnost Hovorany > Bohoslužby

Bohoslužby

 

          Římskokatolická farnost

                    HOVORANY

                       P. Jiří Janoušek, farář                                      

                                                                                         tel.: 518 375 221

hovorany@dieceze.cz                                                                                                        mob.: 737 588 867

30. neděle v mezidobí

Čtvrtek:                Svátek sv. Šimona a Judy, papoštolů

Pátek:                  Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

 

 

Mše svaté:

neděle 24. 10.

(30. neděle v mezidobí)

Hovorany

 7:30

- za živé a + farníky

    Čejč

 9:00

- za rodinu Bízovu a Vlašicovu a za duše v očistci

  Terezín

 9:00

- za + Boženu Trnkovu, + manžela a za celou živou

a + rodinu

Hovorany

10:30

- za Jana Šurýna, manželku a za živou a + rodinu

pondělí 25. 10.

Hovorany

18:00

- za + Jana Plchůta, dvoje rodiče a za duše v očistci

úterý 26. 10.

 

 

Volný den

středa 27. 10.

    Čejč

18:00

- na poděkování za dožití 80ti let

čtvrtek 28. 10.

  Terezín

18:00

úmysl mše sv. nebyl zatím stanoven – možno doplnit

pátek 29. 10.

Hovorany

18:00

- za Annu a Františka Hykšovy, dceru a za živou

a + rodinu

sobota 30. 10.

Hovorany

 7:00

- za duše v očistci na které nikdo nevzpomíná

neděle 31. 10.

(31. neděle v mezidobí)

Hovorany

 7:30

- za živé a + Orly

    Čejč

 9:00

- za + Marii Capiakovou, za živou a + rodinu a za duše v očistci

  Terezín

 9:00

úmysl mše sv. nebyl zatím stanoven – možno doplnit

Hovorany

10:30

- za Rudolfa Smutného, dvoje rodiče a za živou

a + rodinu

 

  • Dnes byla celosvětová sbírka na misie. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Příští neděli, tj. 31. 10., bude ve 14:00 dušičková pobožnost na hřbitově v Hovoranech.

 

 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky