Navigace: Farnost Hovorany > Bohoslužby

Bohoslužby

 

          Římskokatolická farnost

                    HOVORANY

                       P. Jiří Janoušek, farář                                      

                                                                                         tel.: 518 375 221

hovorany@dieceze.cz                                                                                                        mob.: 737 588 867

 19. neděle v mezidobí 

:                    

Pondělí:                Památka sv. Dominika, kněze

Úterý:                  Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Středa:                 Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Čtvrtek:                Památka sv. Kláry, panny

 

Mše svaté:

neděle 7. 8.

(19. neděle

 v mezidobí)

Hovorany

 7:30

- za živé a + farníky

    Čejč

 9:00

- za dvoje + rodiče, celou živou a + rodinu a za duše

v očistci

  Terezín

 9:00

úmysl mše sv. nebyl zatím stanoven – možno doplnit

Hovorany

10:30

- za Josefa Lačňáka, otce a celou rodinu

pondělí 8. 8.

Hovorany

18:00

- za Jana Holešinského, dvoje rodiče, živou a + rodinu

úterý 9. 8.

 

 

Celostátní setkání mládeže Hradec Králové

středa 10. 8.

 

 

Celostátní setkání mládeže Hradec Králové

čtvrtek 11. 8.

 

 

Celostátní setkání mládeže Hradec Králové

pátek 12. 8.

 

 

Celostátní setkání mládeže Hradec Králové

sobota 13. 8.

 

 

Celostátní setkání mládeže Hradec Králové

neděle 14. 8.

(20. neděle

 v mezidobí)

Hovorany

 7:30

- za živé a + farníky

    Čejč

 9:00

- na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu

  Terezín

 9:00

úmysl mše sv. nebyl zatím stanoven – možno doplnit

Hovorany

10:30

- za Blaženu Šurýnovu, manžela, rodiče a sourozence

  • Dnes bude pobožnost k sv. Rochu, kdy poděkujeme za letošní úrodu. Průvod z kostela vychází v 14:00.
  • Minulou neděli darovali naší farnosti Anny a Marty částku 2.500,-. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • V pátek a v sobotu nebude mše sv. – farář doprovází mládež na Celostátním setkání mládeže v Hradci Králové.
  • Na příští neděli připadá na naší farnost „adorační den farnosti“ – proto bude od 12:00 do 19:00 vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní k soukromé adoraci.
  • Příští týden v neděli se při mších svatých v Hovoranech budou žehnat byliny a květiny. 

 

 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky