Navigace: Farnost Hovorany > Bohoslužby

Bohoslužby

Římskokatolická farnost

HOVORANY

 

P. Milan Werl, administrátor

tel. 518 375 221
hovorany@dieceze.cz   mob. 604 777 171

 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

   

Středa: Památka sv. Mikuláše, biskupa
Čtvrtek: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Pátek: Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - doporučený svátek

Mše svaté:

sobota 2. 12.

  Terezín

17:00

- za uzdravení Svatého otce Františka

neděle 3. 12.

(1. neděle

adventní)

Hovorany

 7:30

- za Miroslavu Jenčovou, syna, otce a živou a + rodinu

    Čejč

 9:00

- na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za zdraví

Hovorany

10:30

- za živé a + farníky

pondělí 4. 12.

Hovorany

18:00

- za Martina Pavlicu, otce a živou a + rodinu

úterý 5. 12.

 

 

Volný den

středa 6. 12.

    Čejč

18:00

- za Ladislava Šťastného, celou živou a + rodinu

a za duše v očistci

čtvrtek 7. 12.

Hovorany

18:00

- za Marii a Josefa Filipovičovy a za duše v očistci

pátek 8. 12.

(Neposkvrněné

početí P. Marie)

Hovorany

18:00

- za rodiče Ivičičovy a za živou a + rodinu

sobota 9. 12.

 Terezín

17:00

- za + rodiče Marii a Jakuba Fridrichovy a za celou živou a + rodinu

neděle 10. 12.

(2. neděle

adventní)

Hovorany

 7:30

- za živé a + včelaře

    Čejč

 9:00

- za bratra, manželku, celou živou a + rodinu a za duše v očistci

Hovorany

10:30

- za živé a + farníky

 

  • Dnes se začínají zapisovat úmysly mší sv. na příští rok.
  • V tomto týdnu budu navštěvovat nemocné.
  • Příští neděli po mši sv. v 10:30 se můžeme těšit na překvapení.
  • Během mší sv. v 10:30 na adventní neděle budou pro děti katecheze v sakristii.
  • Po celou dobu adventní mohou děti přicházet na bohoslužby s lucerničkami.
  • Společenství Modlitby matek zve ke společné modlitbě v adventu. Jednotlivci nebo rodiny se mohou zapisovat do sešitu vzadu v kostele nebo do tabulky na webu farnosti. Informace jsou ve vývěsce, na farních stránkách a na facebooku.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

HOVORANY

tel. 518 375 221

email: hovorany@dieceze.cz

dat. schránka: 34vu9kh

IČO: 64479269

Duchovní správce

Milan Werl

tel. 604 777 171

Návštěvnost

© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma