Navigace: Farnost Hovorany > Bohoslužby

Bohoslužby

 

          Římskokatolická farnost

                    HOVORANY

                       P. Jiří Janoušek, farář                                      

                                                                                         tel.: 518 375 221

hovorany@dieceze.cz                                                                                                        mob.: 737 588 867

1. neděle adventní

Úterý:                              Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Pátek:                              Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Mše svaté:

neděle 28. 11.

(1. neděle

 adventní)

nedělní cyklus „C“

Hovorany

 7:30

- za Miroslava Jenčovou, syna, otce a za živou

a + rodinu

    Čejč

 9:00

- za + Jana Esterku, syna, rodiče a sestru

  Terezín

 9:00

- za + Věru Hrnčířovu a za celou živou a + rodinu

Hovorany

10:30

- za živé a + farníky

pondělí 29. 11.

Hovorany

18:00

- za Josefa Kovaříka u příležitosti nedožitých 100 let, za manželku, syna za celou živou + rodinu

úterý 30. 11.

 

 

Volný den

středa 1. 12.

    Čejč

18:00

úmysl mše sv. nebyl zatím stanoven – možno doplnit

čtvrtek 2. 12.

Hovorany

18:00

- za Josefa Ševelu, rodiče, sourozence a duše v očistci

pátek 3. 12.

 Terezín

17:00

- za + rodiče, celou živou a + rodinu a za duše v očistci

Hovorany

18:00

- za ctitele Božského Srdce Páně

sobota 4. 12.

Hovorany

 7:00

úmysl mše sv. nebyl zatím stanoven – možno doplnit

neděle 5. 12.

(2. neděle

 adventní)

Hovorany

 7:30

- za živé a + včelaře

    Čejč

 9:00

- za Květoslavu, Pavla a Františku Holešinských, celou živou a + rodinu a za duše v očistci

  Terezín

 9:00

úmysl mše sv. nebyl zatím stanoven – možno doplnit

Hovorany

10:30

- za živé a + farníky

  • Dnes ve 14:00, bude pod farou setkání „synodální skupinky“.
  • Ve čtvrtek v 18:00 bude mše sv. - zpovídat budeme až před vánocemi.
  • V pátek od 16:00 bude výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní k soukromé adoraci.
  • Po celou dobu adventní mohou děti přicházet na bohoslužby s lucerničkami.
  • Děti se mohou zapojit do aktivity Rozsviťme svět! – viz farní stránky a facebook.
  • Společenství matek zve ke společné modlitba v době adventní – viz farní stránky a facebook.
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky