Navigace: Farnost Hovorany > Bohoslužby

Bohoslužby

 

          Římskokatolická farnost

                    HOVORANY

                       P. Jiří Janoušek, farář                                      

                                                                                         tel.: 518 375 221

hovorany@dieceze.cz                                  2022                                                              mob.: 737 588 867

 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Středa:                 Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Čtvrtek:                Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu – doporučený svátek

 

Mše svaté:

neděle 4. 12.

(2. neděle

adventní)

Hovorany

 7:30

- za živou a + rodinu Zicháčkovu

    Čejč

 9:00

- za bratra, manželku a rodiče, celou živou a + rodinu a za duše v očistci

  Terezín

 9:00

úmysl mše sv. nebyl zatím stanoven – možno doplnit

Hovorany

10:30

- za živé a + farníky

pondělí 5. 12.

Hovorany

18:00

- za Martina Pavlicu, otce a za živou a + rodinu

úterý 6. 12.

 

 

Volný den

středa 7. 12.

   Čejč

18:00

- za + rodiče, bratra, tetu, dceru a za živou a + rodinu

čtvrtek 8. 12.

Hovorany

18:00

úmysl mše sv. nebyl zatím stanoven – možno doplnit

pátek 9. 12.

Hovorany

18:00

- za Františka a Josefu Ivičičovi a za živou a + rodinu

sobota 10. 12.

Hovorany

 7:00

úmysl mše sv. nebyl zatím stanoven – možno doplnit

neděle 11. 12.

(3. neděle

adventní)

Hovorany

 7:30

- za živé a + farníky

    Čejč

 9:00

- na poděkování Pánu Bohu a Panny Marii za zdraví

  Terezín

 9:00

- za + Marii a Josefa Němcovi, jejich syna a celou živou a + rodinu

Hovorany

10:30

- za + Jaromíra Hykše, dva syny, zetě a duše v očistci

 

  • Protože je ve čtvrtek Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu, tak bude mše sv. i ve čtvrtek.
  • Děti budou mívat, v době adventní, během nedělní mše sv. (hrubá), katecheze v sakristií.
  • Po celou dobu adventní děti budou přinášet lucerničky.
  • Všichni jsou zváni k adventním aktivitám.
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky