Navigace: Farnost Hovorany > Bohoslužby

Bohoslužby

Římskokatolická farnost

HOVORANY

 

P. Milan Werl, administrátor

tel. 518 375 221
hovorany@dieceze.cz   mob. 604 777 171

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Čtvrtek:                      Památka sv. Zdislavy

Pátek:                          Svátek Navštívení Panny Marie

Sobota:                       Památka sv. Justina, mučedníka

Mše svaté:

sobota 25. 5.

  Terezín

18:00

- na úmysl dárce

neděle 26. 5.

(Slavnost

Nejsvětější

Trojice)

Hovorany

 7:30

- za + Jana Košuliče, syna, dceru, zetě, živou a + rodinu a za duše v očistci

    Čejč

 9:00

- za + Boženu Škrobákovou, manžela, syna a vnuka, za rodinu Škrobákovu, Bravencovu a za duše v očistci

Hovorany

10:30

- za prvokomunikanty a jejich rodiny     1. sv. přijímání

Hovorany

14:00

Májová pobožnost

pondělí 27. 5.

Hovorany

18:00

- za živé a + farníky

úterý 28. 5.

 

 

Volný den

středa 29. 5.

    Čejč

18:00

- za Matěje Růžičku, manžela, syna, dceru a za duše v očistci

čtvrtek 30. 5.

Hovorany

18:00

- za Františka a Emilii Strmiskovy a dvoje + rodiče

pátek 31. 5.

Hovorany

18:00

- za rodiče Ivičičovy, a za celou živou a + rodinu

 od 16:00 zpověď

sobota 1. 6.

Hovorany

10:30

- za biřmovance, jejich kmotry a rodiny   BIŘMOVÁNÍ

  Terezín

18:00

- za Boží ochranu do dalších let života

neděle 2. 6.

(Slavnost

Těla a krve

Páně)

    Čejč

 8:30

- za + Jana a Jarmilu Nedůchalovy, za dvoje + rodiče, za celou živou a + rodinu a za duše v očistci

Hovorany

10:00

- za živou a + rodinu Damborských a Šťastných a za duše v očistci

  • Minulou sobotu „50“ věnovali naší farnosti 3.700,- a „75“ částku 4.000,-. Včera „60“ darovali 3.500,-. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • V pátek od 16:00 bude ve farním kostele zpovídání před biřmováním (4 kněží). Přednost mají biřmovanci, jejich rodiny a kmotři. Této možnosti ale mohou využít i ostatní jako zpověď před Prvním pátkem.
  • V pátek bude mše svatá pro děti. Po ní bude ve farním kostele v 19:10 poslední příprava na svátost Biřmování.
  • V sobotu v 7:30 prosíme o pomoc se stavbou pódia před farou. V 10:30 tam bude b. Pavel Konzbul udělovat svátost biřmování.
  • V neděli bude slavnost Těla a krve Páně. Mše sv. bude v Hovoranech pouze v 10:00, ranní mše svatá nebude. Na Čejči se mše sv. posouvá na 8:30.
  • Prosíme rodiče aby na slavnost Těla a krve Páně vypravili své děti jako družičky. Také prosíme o přinesení okvětních lístků do košíků pro děti.
  • V pátek 7.6. buede Noc kostelů, začátek v 18:00 mší svatou.
  • V neděli 9. 6. od 15:00 se bude v letním areálu v Hovoranech konat farní den.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

HOVORANY

tel. 518 375 221

email: hovorany@dieceze.cz

dat. schránka: 34vu9kh

IČO: 64479269

Bank. spoj.: 188988232/0300

Duchovní správce

Milan Werl

tel. 604 777 171

Návštěvnost

© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky