Navigace: Farnost Hovorany > Bohoslužby

Bohoslužby

Římskokatolická farnost

HOVORANY

 

P. Milan Werl, administrátor

tel. 518 375 221
hovorany@dieceze.cz   mob. 604 777 171

 

14. neděle v mezidobí

 

Čtvrtek:                Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

 

Mše svaté:

sobota 6. 7.

  Terezín

18:00

- za Petry a Pavly

neděle 7. 7.

(14. neděle

v mezidobí)

Hovorany

 7:30

- za živé a + horníky a důchodce

    Čejč

 9:00

- za živé a + obyvatele Čejče                          Hody Čejč

Hovorany

10:30

- za živé a + farníky

pondělí 8. 7.

Hovorany

18:00

- za Františku Ševelovou, manžela, syna a duše

v očistci

úterý 9. 7.

 

 

Volný den

středa 10. 7.

    Čejč

18:00

- za Jana Rylku, dvoje rodiče a za duše v očistci

čtvrtek 11. 7.

Hovorany

18:00

úmysl mše sv. nebyl zatím stanoven – možno doplnit

pátek 12. 7.

Hovorany

18:00

- za + rodiče Ševelovy, dceru, zetě, živou a + rodinu

a za duše v očistci

sobota 13. 7.

  Terezín

18:00

- za + Matěje Knápka, manželku a za celou živou

a + rodinu

neděle 14. 7.

(15. neděle

v mezidobí)

Hovorany

 7:30

- za živé a + farníky

    Čejč

 9:00

- za Oldřicha Koutného, celou živou a + rodinu

a za duše v očistci

Hovorany

10:30

- za + Františka Šůrka, dvoje rodiče a za celou živou

a + rodinu

 

  • Sbírka na varhany byla celkem 52.000,-, z toho pan Zbyněk Ševela věnoval 10.000,- a deváťáci darovali 1.300,-. Pán Bůh zaplať za vaše dary. Poděkování patří také manželům Horáčkovým za množství práce při opravě varhan.
  • V tomto týdnu budu navštěvovat nemocné.
  • V sobotu je „13“ v Žarošicích.
  • Ve dnech 10. – 14. 7. se na brněnském výstavišti koná konference Charis (dříve Katolická charismatická konference). Plakátky jsou vzadu v kostele.
  • Na nástěnce, na webu a facebooku farnosti je plakátek se sbírkou na pomoc českým občanům v Rumunsku, kteří byli v posledním měsíci těžce zasaženi přírodními živly.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

HOVORANY

tel. 518 375 221

email: hovorany@dieceze.cz

dat. schránka: 34vu9kh

IČO: 64479269

Bank. spoj.: 188988232/0300

Duchovní správce

Milan Werl

tel. 604 777 171

Návštěvnost

© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky