Navigace: Farnost Hovorany > Pro děti > týden po 3. neděli velikonoční

týden po 3. neděli velikonoční

Milé děti,

děkujeme za vaše pozdravy a za přání k svátku

pro našeho otce Jiřího, moc vám za ně děkuje.

Dnes se vrátíme k Zelenému čtvrtku, říkali jsme si,

že ten den Pán Ježíš ustanovil dvě svátosti,

a to svátost kněžství a svátost eucharistie.

Asi jsou to pro vás cizí slova, a tak se na ně

pojďme podívat z blízka.

Co jsou to svátosti? Možná starší děti si vzpomenou na definici,

kterou se mnozí učili v hodinách náboženství – viditelná znamení,

neviditelné Boží milosti, ustanovené Pánem Ježíšem. Hmmm, tak

to je hodně těžká věta, tak si to pojďme rozebrat.

Co to ta svátost tedy je? Bůh nás tak miloval, že nám dal svého

Syna a tím je Pán Ježíš, když chodil po světě konal znamení

Boží lásky k nám k lidem a z toho pramení veškeré dobro,

která nám dal. Apoštolům dal tak příklad, aby i oni jednali tak, jako

jednal on sám. Ti tento příklad předávali dál a dál, a tak se tak děje

i dnes. Dostáváme tak Boží požehnání a sílu od Pána Boha,

abychom dokázali v našem životě konat dobro a lépe žít.  

První svátostí je křest a křtem se stáváme Božím dítětem.

Jsme přijati do jedné velké rodiny, do rodiny církve. Možná

většina z vás už viděla, jak takový křest probíhá, ale o křtu

se budeme bavit příště, protože dnes jsme zmínili jiné cizí slovo,

kromě slova svátosti jsme ještě zmínili svátost eucharistie.

Co to eucharistie je? Když Pán Ježíš usedal k Poslední večeři,

proměnil chléb ve svoje tělo. Podle tradice to byl nekvašený chléb,

i my máme v kostele chléb, který pan farář mění v Tělo Kristovo,

je to takové to bílé kolečko, někdo říká třeba oplatek, ale my

ode dneška budeme vědět a pamatovat si, že je to hostie.

Tato hostie se během mše svaté tedy promění v Tělo Pána Ježíše.

Do svého srdíčka ji můžou pak přijat děti a lidé, kteří nemají žádný

těžký hřích, tedy ti, co nedělají moc špatné věci. Pán Ježíš jim

pak pomáhá v jejich životě, dává jim sílu, aby konali dobro,

stávají se pro toto tělo jakýmsi příbytkem či domečkem.

Abychom měli čisté srdíčko, musíme jít ke svátosti smíření,

ale o té zase někdy příště.

Milé děti, mějte se moc pěkně a těšíme se na další vaše odpovědi

a vaše obrázky, které nám posíláte.

A na co se dnes zeptáme, tentokrát budete možná potřebovat pomoci,

ale někteří určitě budou vědět, jiným poradí maminka.

 

Jak se jmenuje svátost, kterou se stáváme Božím dítětem?

Všichni jste správně odpověděli, ano je to KŘEST

 

Jak se jmenuje onen „oplatek“,

který promění pan farář v Tělo Pána Ježíše?

I tady byly správné odpovědi, je to HOSTIE.

 

A poslední otázka, tady už bude potřeba u některých ta maminka

Kolik máme dohromady svátostí?

SVÁTOSTÍ MÁME 7, i tady jste správně odpovídali. 

 

 

eucharistie (1).jpg
eucharistie (2).jpg
eucharistie (3).jpg
eucharistie (4).jpg
eucharistie (5).jpg
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky