Navigace: Farnost Hovorany > Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

 

 

Při letošní Tříkrálové sbírce se vybralo 82 233 Kč a 2 €

děkujeme organizátorům - zvláště panu Latíkovi, 

dětem a vedoucím skupinek.

Pán Bůh zaplať také Vám všem, co jste našim 

koledníkům přispěli a otevřeli dveře i srdce. 

D Ě K U J E M E. 

 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky