Navigace: Farnost Hovorany > Pro děti > Vzkříšení

Vzkříšení

 

Milé děti,

máme tady Velikonoce, svátky, které jsme vždy prožívali

spolu s Pánem Ježíšem v kostele. Spolu jsme si prošli

Svatým týdnem, až jsme se dostali k Bílé sobotě.

Co významného probíhalo tento den? Co slavíme?

V sobotu byl den, kdy Pán Ježíš ležel v hrobě, učedníci

bděli na modlitbách a ženy očekávaly nedělní ráno

aby mohli jít udělat potřebné věci, které se v té době

s mrtvými dělali, jelikož Pána Ježíše sundali z kříže

až před setmění, jeho tělo pouze zamotali do plátna

a uložili do hrobu. My na Bílou sobotu také bdíme

na modlitbách, pokud nám to situace dovolí navštěvujeme

kostely a modlíme se u hrobu Pána Ježíše. Po setmění

se v kostelích konávají bohoslužby, kdy oslavujeme Kristovo

zmrtvýchvstání. Před kostelem se žehná oheň, světí se paškál,

což je ta velká velikonoční svíce a do kostela se přináší

zapálená od tohoto ohně se slovy SVĚTLO KRISTOVO.

Při této mši svaté si věřící v kostele obnovují své křestní sliby.

A také se křtí dospělí lidé, kteří tuto svátost ještě nepřijali.

Ale vraťme se zpět k Pánu Ježíši, jak to tedy bylo.

V neděli ráno se vydala Marie Magdaléna ke hrobu,

aby Ježíšovo tělo umyla a natřela tělo balzámem, jak tehdy

bylo zvykem. Po cestě ke hrobu však přemýšlela, jak kámen,

který byl u hrobu odvalí. Když však přišla ke hrobu, kámen

již byl odvalený. Šla tedy pro učedníky, že někdo vzal tělo

Pána Ježíše. Nejprve ke hrobu přiběhl Jan, ale do hrobu nevešel,

potom přiběhl Petr, v hrobě však již našel jen pruhy plátna,

v kterých byl Pán Ježíš omotán a taky roušku, kterou měl

přes obličej, ta ležela složená o kus dál. Učedníci se pak vrátili

domů, Marie Magdaléna však zůstala u hrobky a plakala,

protože si myslela, že tělo někdo ukradl. Když se naklonila

do hrobky, viděla tam sedět dva anděly. Když se otočila

spatřila muže, myslela si, že je to zahradník, ten se jí ptal,

proč pláče, ona však ho prosila, kam dali Ježíšovo tělo,

on ji však oslovil jménem a ona poznala, že je to Pán Ježíš.

Ten ji poslal ke svým učedníkům, aby jim řekla, že Ježíš žije.

Navečer Ježíš navštívil také své učedníky a pozdravil je

„POKOJ VÁM! TAK JAK OTEC POSLAL MNE,

TAK I JÁ POSÍLÁM VÁS.“

A ještě jedna důležitá slova jim řekl:

„KOMU HŘÍCHY ODPUPSTÍTE, TOMU BUDOU ODPUŠTĚNY,

KOMU JE NEODPUSTÍTE, TOMU ODPUŠTĚNY NEJSOU“

                                                                            Jan 20,21 – 23

 

Ježíš žije, ALELUJA

 

Dnes nemusíte přemýšlet, ale dobře poslouchat anebo číst.

 

My se tedy ptáme

Který učedník vešel do hrobu jako první?

Téměř všichni jste dávali dobrý pozor, a tak

jste i dobře odpověděli, skutečně to byl PETR. 

 

S kým si spletla Magdaléna Pána Ježíše u hrobu?

Tady jste odpověděli všichni dobře, opravdu 

to byl ZAHRADNÍK. 

 

A bonusová otázka:

V neděli nám začíná doba velikonoční, jakou liturgickou barvu

má tato doba? Pro lepší pochopení, jakou barvu ornátu, již víme,

že je to ten barevný obleček, co nosí pan farář,

má pan farář ve velikonoční době?

Liturgická barva doby velikonoční 

je BARVA BÍLÁ

 

 

 

 

vzkříšení (10).jpg
vzkříšení (11).jpg
vzkříšení (12).jpg
vzkříšení (13).jpg
vzkříšení (15).jpg
vzkříšení (1).jpg
vzkříšení (3).jpg
vzkříšení (9).jpg
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky