Navigace: Farnost Hovorany > Pro děti > Velikonoční týden

Velikonoční týden

 

Milé děti,

 

prošli jsme si Svatým týdnem, máme tady Velikonoce.

Pán Ježíš vstal z mrtvých, kdybychom byli v kostele slyšeli

bychom ze všech stran to slavné ALELUJA, co vlastně

toto slovo znamená? Aleluja je cizí slovo, pochází

z hebrejštiny a kdybychom chtěli znát jeho význam,

tak bychom ho mohli přeložit jako CHVALME PÁNA.

Takže my slovem ALELUJA, chválíme Pána Boha,

za to, co pro nás všechno udělal a co všechno pro nás dělá.

 

My však dnes toto téma opustíme, i když ne úplně.

Možná někteří z Vás sledovali mši svatou z Brna

z katedrály, možná jste slyšeli někde jinde, že

pan biskup nám napsal a poslal dopis. Takový dopis

od pana biskupa, který je určen všem věřícím z celé

diecéze se jmenuje PASTÝŘSKÝ LIST. A v tomto dopisu,

který nám napsal náš pan biskup Vojtěch Cikrle, najdeme

také CESTU SVĚTLA. Možná jste se již někdy s tímto

výrazem potkali, ale co to vlastně taková Cesta světla je?

V době postní chodíme na křížové cesty, kdy si připomínáme,

jak byl Pán Ježíš odsouzen, jak nesl kříž, potkal Veroniku,

která mu podala roušku, také Pannu Marii a byl ukřižován

a nakonec pohřben. Taková křížová cesta má 14 zastavení,

ale to už snad všichni víme, ostatně o křížové cestě jsme už

psali v jednom našem pomyslném setkání. Stejně tak Cesta

světla má 14 zastavení, ale už Pán Ježíš nejde na smrt, ale

už VSTAL Z MRTVÝCH. A tak během této cesty se setkáváme

s učedníky Petrem a Janem u hrobu, také s Máří Magdalénou,

s učedníky po cestě do Emaus, mezi poslední zastavení této

cesty je nanebevstoupení Pána Ježíše a posledním zastavením

je seslání Ducha svatého. Tímto svátkem nám také končí

doba velikonoční.

Vidíte, to jsme si ještě neřekli, doba velikonoční nám začíná

Vzkříšením Pána Ježíše, trvá 50 dní a končí svátkem seslání

Ducha svatého. Liturgická barva, jak již někteří z vás nám

správně uvedli je barva sváteční tedy barva bílá. 

Ač letos to tak nevypadá, tak Velikonoce jsou největší

svátky, které v roce máme.

 

A když teda máme tady ty svátky, tak abyste nám dnes dobře

odpovídalo, tak by vám opět stačilo trošku pozornosti.

Já však věřím, že byste to zvládli i bez nápovědy.

 

První dnešní otázka zní

Kolik zastavení má CESTA SVĚTLA?

Všichni jste správně odpověděli,

ano, Cesta světla má 14 ZASTAVENÍ. 

 

Jak se jmenuje dopis, který napíše pan biskup

a zasílá ho svým věřícím v diecézi?

Ani tady jste se nezmýlili, opravdu se jedná

opravdu se jedná o PASTÝŘSKÝ LIST. 

 

 

Bonusová otázka

Jak dlouho trvá doba VELIKONOČNÍ?

Správně, doba velikonoční trvá

50 DNÍ. 

 

 

 

 

1f629195bcb1cad6fcc3c24e3f189cb7.jpg
6TypEjb7c.gif
bTyppoMac.jpg
dT9yneGT7.gif
Xpco47KTE.jpg
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky