Navigace: Farnost Hovorany > Pro děti > týden po 5. neděli postní

týden po 5. neděli postní

 

Milé děti,

 

děkujeme vám za vaše pozdravy a první obrázky,

které nám přišly. Omlouváme se za druhou otázku,

sv. Pavel vás asi potrápil, nevadí, kdo nevěděl,

třeba si ho teď zapamatujete.

 

Dostáváme se pomalu, ale jistě ke slavení

velikonočních svátků. V neděli již budeme mít

KVĚTNOU NEDĚLI. Je to neděle, kdy jsme vždy

do kostela chodili s ratolestmi. Letos budeme

doma a naše kostely zůstanou prázdné,

nezůstanou však prázdná naše srdíčka,

máme v nich nejen naši rodinu, naše blízké,

ale hlavně budeme myslet na Pána Ježíše.

Představte si, jak mu muselo být, když tehdy

vjížděl do města. Lidé ho oslavovali, pokládali

před něj pláště a volali SLÁVA, HOSANA.

Vjížděl do Jeruzaléma jako král a za pár dní ho

nechali ukřižovat. Ale vězněme to pěkně po pořádku.

Pán Ježíš se spolu s učedníky vydal do města oslavovat

velikonoční svátky. Nebyly to však ty Velikonoce, které

slavíme my, ale byly to židovské velikonoce,

kdy si lidé připomínali okamžik, kdy izraelský lid

vyvedl Mojžíš z Egypta, kde byl otročen.

Když se blížili k onomu městu poslal Ježíš dva učedníky,

kteří měli jít do města a na kraji měli nalézt zvířátko,

to odvázali a kdyby se jich někdo ptal, měli říct

PÁN JE POTŘEBUJE A HNED JE POŠLE NA ZPÁTEK.

A tak přivedli toto zvířátko Pánu Ježíši, dali na něj plášť

a on vjížděl do města a tam, jak už jsme si řekli, ho lidé

vítali a oslavovali a volali HOSANA SYNU DAVIDOVU.

Stejně tak, jak to za normálních okolností děláme my,

proto nosíme různé ratolesti na mši svatou ať už kočičky

nebo palmové listy.

 

A my se ptáme – co to bylo za zvířátko?

 

Musíme vás pochválit, všichni jste věděli, 

že to byl oslík. 

 

Napovíme vám, že sice se teď jezdí hodně na koni,

ale to bylo zvířátko, které patřilo do boje a Pán Ježíš

asi těžko jel do boje. Tak přemýšlejte, co to asi mohlo být.

 

No a určitě vám neuniklo, že nám tam chybí jméno

onoho města. Bylo to jediné město, kde stál chrám,

jinak bychom našli jenom synagogy. Napovíme ještě,

že tento chrám dal postavit syn krále Davida – Šalamoun,

s Davidem jsme se tady taky už setkali.

 

Jak se tedy toto město jmenuje?

Tady taky nikdo nechyboval a všichni jste nám

správně odpověděli, že to byl JERUZALÉM

 

Bonusová otázka

 

Kdybychom byli v kostele, tak na Květnou neděli,

stejně jako na Velký pátek se v kostele čte vyprávění

o tom, jak Pán Ježíš byl odsouzen k smrti a byl ukřižován.

Tady toto vyprávění se někdy čte, někdy se to vypráví

a někdy to může být také hra. Abychom vám tuto otázku

ulehčili, tak máte pod textem 6 vět, které jsou buď správné

anebo také ne, podle toho, jak budete odpovídat, najdete

potřebná písmenka, která vám dají správný

název, jak se toto vyprávění jmenuje.

 

                                                                                        ANO                      NE

Ježíšova matka se jmenovala Marie                               P                            R

Šimon nakonec Ježíšovi nepomohl nést kříž                  O                            A

Veronika podala Ježíšovi roušku                                     Š                            T

Ježíš spadl celkem 3x pod křížem                                    I                             E

Ježíš si vyvolil 15 učedníků                                              T                            J

Jan Křtitel a Ježíš se nikdy nepotkali                                O                           E

 

Správně jste luštili, či věděli, jde o PAŠIJE. 

 

 

 

květná neděle 1.jpg
Květná neděle 2.jpg
květná neděle 3.jpg
květná neděle.jpg
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky