Navigace: Farnost Hovorany > Pro děti > týden po 4. neděli velikonoční

týden po 4. neděli velikonoční

 

Milé děti,

moc děkujeme za všechny vaše pozdravy,

děláte nám tím radost a moc si toho vážíme. 

Již tady máme měsíc květen někdy slýcháme měsíc máj,

z rádia slyšíme máj – lásky čas, ale měsíc květen je celý

zasvěcený – to znamená, že celý měsíc patří jedné

milé paní – naší mamince Panně Marii.

S Pannou Marií jsme se tady již několikrát setkali, tehdy,

když řekla andělovi své „ano“, taky když stála pod křížem,

a tak pojďme si všechno projít a zopakovat, kdo to vlastně je.

Panna Maria se narodila v Nazaretě starším rodičům Jáchymovi

a Anně. Z malé Marušky vyrostla krásná dívka, která se zasnoubila

s tesařem Josefem, který také pocházel z Nazareta. Jednou se však

mladičké dívce Marii zjevil anděl Gabriel a sdělil jí, že bude mít miminko

a stane se tak maminkou Pána Ježíše. Maria řekla ano, a tak na ni

sestoupil Duch sv. a ona začala očekávat narození svého syna.

O tom, jsme si již povídali v březnu, a tak přeskočíme až do Betléma,

kam šla s Josefem na sčítání lidu a kde se jim narodil Ježíšek.

Toho v lásce s Josefem vychovali. Panna Maria měla vždy radost,

když měl radost její Syn a bolelo ji, když se Pán Ježíš trápil.

Jak asi musela trpět pod křížem, když Pán Ježíš umíral,

jak moc jí to muselo bolet, když jí ho dali na klín a jak moc

se musela radovat, když se s ním setkala opět živým,

když vstal z mrtvých. O Pannu Marii se potom staral apoštol Jan,

my už víme, že Pán Ježíš jí ho dal za syna a tím jsme se také my

stali jejími dětmi a můžeme jí říkat maminko, Panna Maria,

když umírala, její tělo bylo vzato do nebe s tělem i s duší,

a tak marně bychom hledali její hrob, kde by byla pohřbena.

Panna Maria však tím, že odešla do nebe neodešla od nás,

stále poslouchá naše prosby a díky, tak jako se kdysi radovala

ze svého Syna, tak jako kdysi trpěla, když trpěl její Syn, tak se dnes

raduje z nás a bolí ji, když něco trápí nás. A tak se k Panně Marii

obracíme v modlitbách, aby nám pomáhala a za nás se přimlouvala

a také jí za její pomoc rádi děkujeme.

 

A my vás dnes potrápíme,

V měsíci květnu bývají v kostele pobožnosti k Panně Marii

a my se ptáme jak se jim říká?

Těmto pobožnostem se říká májové.

 

Kde najdeme hrob Panny Marie?

Nenechali jste se zmást - hrob Panny

Marie opravdu nikde nenajdeme.

 

A třetí otázka

Jakou modlitbu k Panně Marii znáš? Můžeš jich vypsat i více.

Jsou to například Zdrávas Maria, Pod ochranu tvou,

Zdrávas Královno.

 

 

 

 

 

 

Panna Maria (1).jpg
Panna Maria (2).jpg
Panna Maria (3).jpg
Panna Maria (4).jpg
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky