Navigace: Farnost Hovorany > Pro děti > neděle Božího milosrdenství

neděle Božího milosrdenství

 

Milé děti,

 

prožíváme dobu velikonoční, posledně jsme si řekli,

co je to pastýřský list a co je to cesta světla. Dnes

pokročíme dál. Před námi máme neděli

BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.

Určitě spousta z Vás si pravidelně v neděli pouští mši svatou,

ať už v televizi nebo přes internet, když budete dávat dobrý

pozor v evangeliu nám bude pan farář číst o tom, jak Pán Ježíš

přišel za učedníky, vlastně, tam, kde jsme v neděli skončili,

zase navážeme.

Učedníci se báli, aby velekněží neublížili i jim, byli v jednom domě

a modlili se. Už víme, jak Petr a Jan zjistili, že je hrob prázdný

a také Máří Magdaléna, ale ta se s ním dokonce již potkala.

Pán Ježíš tedy přišel za nimi do domu a pozdravil je POKOJ VÁM!

Byli tam všichni učedníci, jen jeden tam chyběl, byl to Tomáš.

Když se Tomáš vrátil, učedníci mu říkali, že tam byl Pán Ježíš,

ale on jim nevěřil. Možná se nemůžeme Tomášovi ani divit,

představte si, že byste byli na jeho místě. Tomáš to do teď neslyšel,

že by někdo, kdo by byl pohřben, zase zpátky žil. Vlastně on

to několikrát zažil, vzpomeňme na Lazara či syna vdovy z Naimu,

ale ty vzkřísil Pán Ježíš. Tomáš tehdy řekl, že uvěří, až ho sám uvidí.

Pán Ježíš však učedníky navštívil znovu. Když viděl Tomáše,

zavolal na něj, ať se jde podívat na jeho rány po hřebech,

že je to opravdu on, ať Tomáš dokonce vloží prsty do jeho boku,

který byl proboden vojáky, když visel na kříži. Tomáš se tedy přesvědčil

na vlastní oči a zvolal PÁN MŮJ A BŮH MŮJ. Tomáš uvěřil, až uviděl,

my jsme se s Pánem Ježíšem ještě neviděli, ale věříme,

že vstal z mrtvých. Často se také říká, když něčemu nemůžeme

anebo nechceme uvěřit, že jsme jak NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ.

V úvodu jsme zmínili, že je neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ,

co to je a proč nese tento název? V Polsku, vy starší už víte,

že Polsko je náš sousední stát, žila jedna dívka, tato dívka

se rozhodla svůj život zasvětit Bohu, a tak šla do kláštera

a stala se z ní řeholní sestra, možná už jste takovou řeholní

sestřičku viděli, téměř všechny vypadají stejně, i když rozdíly

v nich také najdeme např. v barvě oblečení nebo v jakém tvaru

mají svůj závoj na hlavě. Jak tedy vlastně řeholní sestřička vypadá?

Většinou má černé, ale také bílé nebo šedé anebo modré dlouhé šaty

a na hlavě závoj, který jim zakrývá vlasy. Podobný závoj na hlavě nosila

i Panna Maria. Tato dívka se jmenovala Faustýna a ta se setkala

s Pánem Ježíšem. Pán Ježíš ji prosil, aby namalovala jeho obraz,

ale ona malovat neuměla. Jeden pan farář ji poradil jednoho malíře

a ten maloval podle toho, jak ho Farustýna vedla. Ale po namalování

byla zklamaná, že tam není Pán Ježíš tak krásný, jak ho vídala ona.

Pán Ježíš naučil Fastýnu také modlitbu, je podobná růženci,

modlíme se tam tyto slova

PRO JEHO BOLESTNÉ UTRPENÍ

BUĎ MILOSTIV K NÁM I K CELÉMU SVĚTU.

Tato modlitba se jmenuje Korunka k Božímu milosrdenství.

Faustýna všem také říkala, jak je Bůh milosrdný, co je to být milosrdný?

To je, když je někdo v nouzi a my mu pomůžeme, a jak je milosrdný

Bůh k nám? Tak že když se k němu budeme modlit, tak nám odpustí

naše hříchy, tedy všechno to špatné, co jsme vyvedli, např. že jsme

neposlouchali maminku.  Jak vypadala Faustýnka a jak vypadá obraz

Božího milosrdenství naleznete v příloze ve vymalovánkách, můžete

si Pána Ježíše vymalovat. Pán Ježíš je oblečen do bílých šatů a

z jeho srdce jdou paprsky v červené a ve světlé barvě, pod obrázkem

je nápis JEŽÍŠI DŮVĚŘUJI TI.

 

A na co se dnes budeme ptát?

Který učedník neuvěřil, dokud neuviděl?

Skutečně, tak jak jste odpovídali to byl TOMÁŠ.

 

Druhá otázka zní

Jak se jmenuje modlitba, kterou Pán Ježíš naučil sv. Faustýnu?

Modlitba se jmenujte Korunka k Božímu milosrdenství,

i tady jste odpovídali správně. 

 

A poslední otázka je:

Jaký nápis nalezneme na obraze Božího milosrdenství?

 

JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI!

 

 

 

 

 

 

 

 

apoštol Tomáš.jpg
Boží milosrdenství (1).jpg
Boží milosrdenství (2).jpg
Boží milosrdenství (3).jpg
sv. Faustýna.jpg
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky