Navigace: Farnost Hovorany > Pro děti > Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně

 

Milé děti,

tento týden ve čtvrtek budeme slavit jeden velký svátek.

Po tom, co Pán Ježíš vstal z mrtvých, se apoštolům

ještě čtyřicet dnů zjevoval. Čtyřicet dní s nimi mluvil,

promlouval k nim a byl s nimi. Po těchto čtyřiceti dnech

odešlo 11 apoštolů a Pán Ježíš na horu blízko Jeruzaléma

a ta hora se jmenuje Olivová. Tam se všichni shromáždili

a Pán Ježíš se s nimi začal loučit. Poslal je do celého světa,

aby i ostatní učili tomu, čemu učil on je, aby křtili všechny,

kteří uvěří v Pána Boha. Slíbil jim také pomocníka,

tím pomocníkem je Duch svatý, jehož svátek budeme

za nedlouho slavit. I my přijímáme dary Ducha svatého,

a to, když dostáváme svátost biřmování. Slíbil jim také,

že se vrátí k nám na zem.

Po těch slovech učedníci viděli, jak Pán Ježíš odchází do nebe.

Stáli na Olivové hoře a dívali se za ním, pak promluvili vedle nich

dva andělé a řekli jim, ať již se nedívají vzhůru, že Ježíš odešel

ke svému i našemu Otci a zase přijde na konci časů. A tak se

apoštolové vrátili do Jeruzaléma a odtud se rozešli do celého světa,

aby hlásali tu radostnou zvěst, že se Pán Ježíš narodil, žil tady

a učil nás k lásce k našim blízkým, zemřel za naše hříchy

a třetího dne vstal z mrtvých a přemohl tak smrt.

Pán Ježíš odešel do nebe a své učedníky poslal do světa hlásat

radostnou zvěst, u nás se situace také změnila, již můžeme také

vyjít do ulic, už můžeme jít do kostela na mše svaté,

a tak odcházíme i my. Děkujeme Vám všem, kteří jste nám posílali

odpovědi na otázky, všem, kteří jste nám posílali obrázky.

Patří vám velký dík. Moc jste nás tím potěšili. Příští týden vám ještě

přineseme trochu statistiky. A tak, jděte stejně tak jako šli učedníci.

Vlastně ještě něco chybí – odpověď na vaši otázku – kdo se skrývá za těmi,

kdo psali tyto, dá se říct dopisy, otázky a obrázky?

Jsme to my, kteří vás mají moc rádi.

A tak mějte se pěkně a buďte na sebe všichni hodní.

 

Ale posíláme poslední otázky:

Jak se jmenuje hora, ze které odešel Pán Ježíš do nebe?

 Všichni jste správně jste odpovídali, ano, byla to hora OLIVOVÁ.

 

Jak dlouho po svém vzkříšení se Pán Ježíš ještě stýkal s učedníky?

Ani tady jste se nenechali spléct, bylo to 40 dní. 

 

Kdo se zjevil vedle učedníků po tom, co Ježíš odešel do nebe?

Správná odpověď, jak jste uvedli byli dva andělé.

 

 

Odkaz pro zaslání odpovědi zde.

 

 

Nanebevstoupení Páně (1).jpg
Nanebevstoupení Páně (2).jpg
Nanebevstoupení Páně (3).jpg
Nanebevstoupení Páně (4).jpg
Nanebevstoupení Páně (5).jpg
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky