Navigace: Farnost Hovorany > Pro děti > Květná neděle

Květná neděle

 

Milé děti,

 

o svátku KVĚTNÉ NEDĚLI, jsme si povídali minule.

Ale nezmínili jsme se, že nám touto neděli začal SVATÝ TÝDEN.

V tomto týdnu si připomeneme důležité události v životě

Pána Ježíše. Jak už jsme si řekli, týden nám začíná

Květnou nedělí a patří sem tzv. velikonoční triduum

– sem patří Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.

Pro lepší zapamatování velikonoční triduum = třídenní

– tedy tři významné dny – čtvrtek, pátek, sobota.

My se dnes zaměříme na Zelený čtvrtek.

Tento den si připomínáme POSLEDNÍ VEČEŘI

A MODLITBU PÁNA JEŽÍŠE V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ.

Je to okamžik, kdy Pán Ježíš zasedá spolu s učedníky

k velikonoční večeři. Možná si někdo z vás vzpomene,

jak izraelité, než vyšli z Egypta, když je vyváděl Mojžíš,

také zasedali k večeři, jedli nekvašený chléb a pečeného

beránka, a tak židé na oslavu tohoto vyvedení vždy

ve stanovený den zasedli k této večeři. Pán Ježíš tehdy

slavil první mši svatou. Než zasedli k večeři, udělal ještě

jednu důležitou věc, jelikož v té době nebyly krásné silnice,

jak je máme teď, ale cesty byly prašné, a tak když se vešlo

do domu, bylo zvykem umývat si nohy. Pán Ježíš tedy si dal

zástěru a svým učedníkům umyl nohy, dal nám tím přiklad,

abychom uměli posloužit také my nejen svým bližním

Jen jeden učedník si nechtěl umýt nohy,

ale nakonec i on svolil.

Pak usedli k večeři Pán Ježíš vzal chléb, lámal, dával

učedníkům a pak řekl: „Vezměte a jezte, toto je moje tělo.“

Potom vzal kalich s vínem, pozvedl k nebi a řekl:

„Pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve,

která se za vás prolévá, To čiňte na mou památku.“

Že jste ty slova už slyšeli? Ano, slýcháme je při každé mši svaté.

Po večeři, jim Pán Ježíš vyprávěl, jak jej všichni opustí,

on zemře a pak vstane z mrtvých. Jeden učedník však řekl,

že kdyby ho všichni opustili, on jej neopustí.

Pán Ježíš mu na to odpověděl: „Dřív, než kohout zakokrhá,

třikrát mne zapřeš.“ Pak odešel Pán Ježíš do Getsemanské

zahrady, aby se modlil. Vzal s sebou ještě tři učedníky,

byli to ti tři učedníci, které už znáte z katechezí Petr, Jakub a Jan.

Vzpomínáte? Byli s Pánem Ježíšem na hoře Tábor, kdy se Pán

Ježíš proměnil a šat mu zářivě zbělel, a ještě třeba zmíníme

vzkříšení Jairovy dcery, byla to ta holčička, co jí bylo 12 let

a zemřela, ale Pán Ježíš říkal, že jenom spí a ona pak vstala

ze své postele. Tak právě tito tři učedníci šli s Pánem Ježíšem.

Pán Ježíš si přál, aby se s ním modlili, ale oni usnuli, třikrát je Pán

Ježíš budil, ale oni vždycky usnuli. Pak přišli vojáci, s nimi přišel

jeden učedník, který slíbil vojákům a velekněžím, že je dovede

k Pánu Ježíši ve chvíli, kdy bude sám, dostal za to 30 stříbrných,

tak právě tento učedník Pána Ježíše políbil a tím ho zradil.

Vojáci Pána Ježíše zatkli a odvedli k veleknězi. Jeden učedník

jej sledoval, chtěl vědět, co se bude dít dál, přišel až k veleknězi

na dvůr a tam se se služebnictvem ohříval, tu se ho zeptala děvečka,

zda nepatří k Pánu Ježíši, ale on říkal, že jej nezná, a to třikrát po sobě,

až kohout zakokrhal a on si vzpomněl na Ježíšova slova.

 

A my se ptáme

Jak se jmenoval učedník,

který zradil Pána Ježíše za 30 stříbrných?

Správně jste odpovídali, opravdu to byl JIDÁŠ.

 

Jak se jmenoval učedník, který 3x zapřel Pána Ježíše?

Je to ten samý učedník, který nechtěl,

aby mu Pán Ježíš umyl nohy.

I tady byly samé správné odpovědi,

ano, jednalo se o učedníka PETRA.

 

 

No a teď bonusová otázka.

Pán Ježíš měl kolem sebe i u poslední večeře 12 učedníků,

některé jména tady zazněla, ale my se ptáme,

dáte dohromady alespoň polovinu učedníků?

Aby to nebylo tak těžké,

tentokrát jejich jména najdete ukryté v těchto větách:

 1. TU VODU MI NALEJ A NECH NA STOLE.                    JAN                               
 2. TEN KLUK ŠLAPE TRPĚLIVĚ CELOU CESTU.          PETR                                          
 3. TO MÁŠ DNES KRÁSNÝ ÚKOL.                                  TOMÁŠ                                                      
 4. DÍVEJ SE JAK UBYLO V ŘECE VODY.                        JAKUB                                  
 5. JAK UBLÍŽÍŠ TOMU ZVÍŘETI, BUDE ZLE!                   JAKUB                                 
 6. AŽ BUDEŠ MÍT PRÁCI HOTOVOU, TAK JI DÁŠ NA STŮL.  JIDÁŠ                 
 7. ON DŘE JINAK NEŽ JEHO SPOLUPRACOVVNÍCI.    ONDŘEJ                              
 8. MYSLIVEC TREFIL I PAŘEZ.                                         FILIP                                                 
 9. JÁ TI DĚKUJU, DAR BYL PŘEKRÁSNÝ.                       JUDA                                               
 10. NAŠI MONTUJÍ NOVOU KUCHYŇ.                                ŠIMON                                                      
 11. SAMA TO U ŠMOULY ZAPOMNĚLA.                             MATOUŠ                                 

 

Naše milá děťátka, jistě jste si všimly, že se nám jeden učedník

někam zatoulal, kdo bude šikovný, určitě ho najde i bez nápovědy.

A ještě jedna nápověda dva učedníci nesli stejná jména,

tak kdybyste tam našli stejné jméno 2x

není to naše nepozornost, ale je tomu tak 

Chybí nám tam BARTOLOMĚJ

 

Těšíme se na vás na všechny, až se zase potkáme 

a moc děkujeme za odpovědi i za milé obrázky. 

 

 

 

poslední večeře (1).jpg
poslední večeře (3).jpg
poslední večeře (4).jpg
poslední večeře (5).jpg
poslední večeře (6).jpg
poslední večeře (7).jpg
poslední večeře (2).jpg
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky