Navigace: Farnost Hovorany > Pro děti > 6. neděle velikonoční

6. neděle velikonoční

 

Milé děti,

tuto neděli již můžeme jít do našich kostelů

na mše svaté, možná, že vy ještě zůstanete doma,

jelikož je předepsaný počet jen 100 lidí, a nebo

se vaši rodiče budou bát, že by se nedodrželo některé

z předepsaných pravidel a zůstanete ještě doma.

I když neděli máme slavit, přesto je ještě dovoleno

zůstat doma. A tak za vámi přicházíme

s naším dalším dopisem.

Jelikož se blíží neděle, podívejme se na nedělní

evangelium, jak už se tomu stalo zvykem. Toto Janovo

evangelium začíná slovy: „Jestliže mě milujete, budete

zachovávat má přikázání.“ Co to znamená? Milovat

znamená mít rád, to už každý z nás ví, přesto však

si to připomeňme, co to je mít rád. Když máme někoho rádi,

jsme k němu uctiví, posloucháme ho, umíme ho potěšit

a děláme mu radost. A v evangeliu je dále, že kdo má rád

Pána Ježíše, ten zachovává jeho přikázání, jaká jsou to

ta přikázání? Jsou to přikázání, která nám dal již Bůh

prostřednictvím Mojžíše na hoře Sinaj, ty se týkají jak našeho

vztahu k Bohu, tak také nás a našeho vztahu k druhým,

kdy máme rádi své blízké, jsme na ně hodní. Je to to největší

přikázání - mít rád ostatní jako sám sebe,

a ještě lépe je mít je rád ještě víc.

Milé děti, tuto středu jsme si připomněli den, kdy se

Panna Maria zjevila dětem ve Fatimě. 13. května se poprvé

zjevila v portugalské dolině Iria, u města Fatimy třem malým

dětem, které tam pásly ovečky – Lucii, Jacindě a Františkovi.

Tyto děti prosila, aby se lidé k sobě chovali hezky, a aby

se modlili růženec. Panna Maria děti navštěvovala vždy

13. den v měsíci až do října, to bylo poslední zjevení.

Při posledním zjevení se nashromáždilo kolem dětí moc lidí

a tehdy se také stal sluneční zázrak, pořád pršelo a najednou

se ukázalo slunce, které putovalo po obloze. Na toto místo

od té doby putuje spousta a spousta poutníků a stalo se zde

mnoho zázraků, když se prosilo Pannu Marii o pomoc.  

Ale proč o tom tady píšeme? Nejenom pro ty nejmenší jsou

v příloze připraveny omalovánky k tomuto svátku.

 

Asi už se těšíte, jaké budou dneska otázky

 

Jak se jmenují jedním slovem přikázání,

které nám dal Bůh prostřednictvím Mojžíše?

Správně jste odpovídali, je to opravdu

DESATERO. 

 

Kolik těchto přikázání je?

Opravdu je jich, jak již název napovídá 10.

 

Jak se jmenuje město, kde se zjevila

třem dětem Panna Maria, která se zjevovala

vždy 13. od května do října?

I tady jste správně odpovídali, jedná se 

o dolinu IRIA a město FATIMA. 

 

6. neděle velikonoční (1).jpg
6. neděle velikonoční (2).jpg
6. neděle velikonoční (3).jpg
6. neděle velikonoční (4).jpg
6. neděle velikonoční (5).jpg
6. neděle velikonoční (6).jpg
6. neděle velikonoční (7).jpg
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky