Navigace: Farnost Hovorany > Pro děti > 5. neděle velikonoční

5. neděle velikonoční

 

Milé děti,

máme tady další neděli, již 5. velikonoční a my už se s Vámi 

po 15. spojujeme přes naše farní stránky. Když si v neděli pustíme 

mši svatou, uslyšíme v Janovu evangeliu rozmluvu Ježíše s jeho

poštoly. Ježíš o sobě říká, že je cesta, pravda a život. Tuto větu

můžeme také často nalézt napsanou v našich kostelích.

Co nám však tato věta říká? Copak je Pán Ježíš cesta, po které

bychom mohli chodit? Copak je pravda a život?

Pojďme se na to společně podívat a tuto větu vysvětlit.

Pán Ježíš nám tím říká, že když budeme věřit v Boha, tak

spolu s Pánem Ježíšem přijdeme do nebe. Každý z nás

je poutníkem. Kdo je to poutník? Je to ten, který putuje, tedy

cestuje. Každý z nás putuje. Putujeme životem – od narození

putujeme k cíli. A jaký je ten cíl? Ten cíl je život v nebi.

I když někdy zbloudíme, Pán Ježíš nás zase vrátí na naši cestu.

Pán Ježíš o sobě dále říká, že je pravda. Co je to pravda?

Pravda je opak lži. A co je to lež? Lež je něco, co si někdo

vymyslel a ve skutečnosti se to nestalo. Ale Pán Ježíš

opravdu žil, tedy je opravdový, a ne vymyšlený a vede

nás tedy k pravdě – k Bohu.

Já jsem život. To také říká Pán Ježíš. Každý z nás si

představuje život nějak jinak a po životě touží každý z nás.

Někdo se chce vdát nebo oženit a mít spoustu dětí,

někdo chce cestovat. V blízkosti Pána Ježíš však život

rozkvétal – když mluvil, všechno ožívalo.

 

Pro tentokrát se vás ptáme:

Co o sobě říká Pán Ježíš?

Zcela správně jste odpověděli: 

JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT.

 

 

Kdo je autorem evangelia z 5. neděle velikonoční?

I tady jsme zaznamenali správné odpovědi, že se jedná

o evangelium podle JANA.

 

Dnes zabrousíme mezi apoštoly. Najdeme mezi nimi

nějaké sourozence? Pokud si myslíte že ano,

tak nám můžete napsat i jejich jména.

Vypátrali jste nebo jste věděli správně

máme tam hned dvě sourozenecké dvojice:

PETR A ONDŘEJ a druhá dvojice je JAN A JAKUB

 

 

duch sv.jpg
petr.jpg

Soubory ke stažení

duch sv.jpg
petr.jpg
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky