Navigace: Farnost Hovorany > Pro děti > 3. neděle velikonoční

3. neděle velikonoční

Milé děti,

 

vraťme se zpět do Jeruzaléma, v nedělním evangeliu

se čte, jak dva učedníci šli v neděli do města, které

se jmenuje Emausy, dnes bychom těžko toto město

našli na mapách. Podle evangelisty Lukáše jsou

Emausy vzdáleny od Jeruzaléma 60 honů. Asi mnoho

z vás teď napadne, co je to za jednotka „hon“. Když budeme

pátrat, jak je to vlastně daleko, zjistíme, že Emausy jsou

vzdáleny od Jeruzaléma téměř 8 km. Tito učedníci, byli velmi

smutní, při cestě spolu probírali všechny ty události, které

se v uplynulých dnech staly. V tom se k nim přidal sám

Pán Ježíš, ale oni ho nepoznali. On se jich zeptal, o čem to

spolu rozmlouvají, oba učedníci se zastavili a jeden z nich,

který se jmenoval Kleofáš se podivil, že je snad jediný z celého

Jeruzaléma, který neví o tom, že Pána Ježíše ukřižovali.

A jak ženy tvrdili, že ho viděli. Pán Ježíš jim tehdy začal

vysvětlovat všechny události, které se během staletí událi

v izraelském národě. Začal u Mojžíše a pokračoval přes všechny

proroky. Když přišli do města Emausy, učedníci pozvali Ježíše,

ať jde s nimi, protože večer už byl blízko. Zasedli tedy k večeři,

Pán Ježíš vzal chléb, lámal a dával, stejně jako tomu dělal

při poslední večeři. Učedníci konečně poznali, že je to Pán Ježíš,

ale on jim zmizel. Učedníci se tedy znovu vypravili na cestu,

tentokrát šli zpět do Jeruzaléma, aby tuto radostnou zvěst, řekli

i ostatním, setkali se se vzkříšeným Pánem Ježíšem. Možná, že

už se vám to taky někdy stalo, že jste nepoznali svého kamaráda

nebo si jej s někým spletli, tak nějak to bylo i s těmito učedníky,

ač Pán Ježíš na ně mluvil, přesto jej nemohli poznat.

 

A na co se dnes zeptáme?

Pán Ježíš učedníkům vyprávěl o Mojžíšovi,

Bůh nám přes Mojžíše něco daroval a my se ptáme co to bylo?

Bylo to skutečně DESATERO, jste moc šikovní.

 

Druhá otázka je zase z postřehu, zda jste dávali pozor,

jak daleko jsou vzdáleny Emausy od Jeruzaléma,

stačí uvést jen jeden údaj.

Ani tady jste nechybovali, je to 60 honů, 

což je asi přibližně 8 km

 

A poslední, těžší otázka je:

Jak se jmenoval ten druhý učedník, který šel s Kleofášem,

pozor, možná jeho jméno vůbec neznáme.

Ani tady jste se nenechali spléct, 

jeho jméno skutečně neznáme. 

 

 

cesta do emaus.jpg
emausy.jpg
emausy1.jpg
mojžíš.jpg
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky