Navigace: Farnost Hovorany > Pro děti > Jsme jedna rodina

Jsme jedna rodina

Letošním květnem nás nebude provázet

jen Panna Maria, jako tomu bylo

v předchozích letech, ale protože

papež František letos vyhlásil

Rok sv. Josefa, bude nás provázet také

svatý Josef. Josef a Maria spolu s Ježíšem

tvoří rodinu. Rodina ale nemusí být jen ti,

se kterými doma bydlíme, ale všichni patříme

do velké rodiny Božích dětí, do které

vstupujeme křtem. Svou ochranu

nad námi drží Josef s Marií.

Vaším úkolem pro letošní květen bude

tuto rodinu vytvořit. Při každé návštěvě kostela

si budete moci připevnit na zeměkouli jednoho

panáčka a to buď doma vyrobeného

o výšce cca 6 cm nebo některého

z připravených u nástěnky v boční kapli kostela.

Na každý týden jsou opět připraveny úkoly,

které naleznete zde nebo na nástěnce u aktivity.

 

 

 

 

 

1. týden 

2. - 8. 5.

- Maria i Josef byli milujícími rodiči. My rodiči zatím nejsme, ale i tak můžeme šířit lásku, usmívat se, ostatním pomáhat a starat se o ně.

- Nechyběla jim ani odvaha. Nebudu se bát zastat druhých ani někoho požádat o pomoc.

 

 

2. týden 

9. - 15. 5.

- Josef i Maria pomáhali svému okolí - podle jejich příkladu se budu snažit pomáhat lidem v okolí.

- Svatý Josef si ve své dílně udržoval pořádek, aby věděl, kde co má. Uklidím si tedy podle jeho vzoru věci v pokoji.

 

 

 

3. týden 

16. - 22. 5.

- Svatý Josef se staral o svou rodinu a pomáhal Marii. Poradím se s rodiči, kterou práci si doma vezmu na starost.

- Josef i Maria trpělivě snášeli všechny starosti a neměli vše hned. Budu tedy trpělivý a počkám, až bude ten správný čas.

 

 

4. týden 

23. - 29. 5.

- Svatý Josef i Panna Maria často cestovali a chodili pěšky. Vydám se proto někam na procházku. 

- Jednou jejich vlastností byla také pokora. Pokorně budu přijímat své úkoly a bez odmlouvání je splním.

 

 

 

 

 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky