Navigace: Farnost Hovorany > Pro děti > 5. neděle postní

5. neděle postní

 

 

 

Milé děti,

blíží se nám 5. neděle postní a my jsme stále doma.

V neděli při mši svaté se bude číst evangelium o třech

sourozencích. Jde o Marii, Martu a jejich bratra. Všichni byli

přátelé Pána Ježíše. Jenže tento Ježíšův přítel onemocněl,

a tak jeho sestry poslali pro Ježíše, aby ho uzdravil. On však

ještě nějaký čas mluvil k lidem a potom odešel do města Betanie,

kde tito tři sourozenci žili. Když však dorazil, jeho přítel již byl mrtvý

a byl pohřben. Ježíš nejprve zaplakal a pak řekl, aby odvalili kámen

z hrobu a oslovil ho jménem a zavolal: „Vstaň!“ Bratr těchto dvou

sester opravdu vstal a vyšel z hrobu. Byl vzkříšen…

Určitě vám již došlo, že nikde není jméno bratra Marie a Marty,

a tak určitě už tušíte, na co se chceme zeptat

– jak se jmenuje tento vzkříšený člověk,

přítel Pána Ježíše a bratr Marie a Marty?

Jako malá nápověda může posloužit

– často slýcháme, když je někdo nemocný, že LEŽÍ JAKO ….

 

Správná odpověď je Lazar, téměř všichni odpověděli správně.

 

Dnes se ještě zastavím nad druhým čtením.

Je z knihy Římanům, knihu, kterou najdeme v Novém zákoně

. Nebudeme se tentokrát dívat na obsah, ale podíváme se

na pisatele. Autor této knihy napsal mnoho listů – dopisů

někdy označováno také epištol. Tento pisatel nejprve

pronásledoval křesťany, vadilo mu, že někdo věří v Boha,

vadilo mu, že někdo věří v to, že Ježíš vstal z mrtvých.

Hlídal také pláště těm, kteří kamenovali sv. Štěpána.

Po cestě do Damašku, kam jel, aby ubližoval křesťanům,

na něj promluvil samotný Pán Ježíš a on na tři dny oslepl.

Pak se jeho život úplně změnil. Přestal křesťany pronásledovat,

ale začal sám věřit, a tak cestoval po světě a hlásal slovo Boží.

Hlásal, že Pán Ježíš opravdu vstal z mrtvých. Do církevních obcí,

které zakládal posílal dopisy a z toho vznikly knihy v Novém zákoně.

Celkem jich napsal 14. Pro úplnost narodil se v Tarzu, uvěřil v Damašku

a zemřel v Římě. Svátek má jeden den se sv. Petrem,

ale to už je hodně velká nápověda.

Jak se tento muž jmenoval?

Nenechte se však zmást při hledání jména tohoto světce,

protože v Bibli můžete nalézt více jeho jmen. Tak třeba….,

ale ne, to by bylo pro vás až moc jednoduché.  ????  

Správnou odpovědí je kterékoliv z jeho jmen.

 

Touto otázkou jsme Vás trošku potrápili,

ozvali se někteří z Vás, že neví, nekteří neodpovídali

vůbec. Jde o sv. Pavla, v Bibli se potkáme též s jménem

Šavel či Saul, všechny podoby byly správné.

 

 

Bonusová otázka

Věřící na celém světě se každý den ve 20 hodin modlí modlitbu

za uzdravení světa. Tato modlitba se skládá z modlitby

ZDRÁVAS MARIA– tuto modlitbu opakují 10x = jeden desátek;

a po slovech: „Plod života tvého, Ježíš“ se tam přidává vždy

nějaká událost z Ježíšova života – např. kterého jsi z Ducha sv.

počala, s kterým jsi Alžbětu navštívila; který byl pro nás bičován;

který z mrtvých vstal; který byl pokřtěn v Jordánu aj. 

Určitě vám jednotlivé tajemství – tak se říká jednomu desátku

této modlitby, napověděly, jakou modlitbu se lidé modlí.

A my se ptáme na její název.

 

Téměř všichni odpověděli správně, ano jedná se 

o modlitbu RŮŽENCE. 

 

Mějte se krásně, děkujeme vám za vaše krásné vzkazy,

které nám posíláte. I nám je po vás smutno a věřte,

též se těšíme, až se spolu opět shledáme.

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2  (1).jpg
Obrázek 2  (2).jpg
Obrázek 2  (3).jpg
Obrázek 2  (4).jpg
Obrázek 2  (5).jpg
 
© www.farnost-hovorany.cz - vytvořte si také své webové stránky